วาดฝันฉันจึงเป็น by sasi tanadeerojkul

วาดฝันฉันจึงเป็น

วาดฝันฉันจึงเป็น

Overview

เนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานวาดภาพประกอบทั้งหมดที่ควรรู้ การทำงาน ข้อคิดในการใช้ชีวิต บทความคัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์และจะเป็นคู่มือที่ติดตัวนักวาดทุกคนไปได้ ความหนา หนาในแบบที่สามารถเก็บไว้เป็นคู่มืออ้างอิงในยามที่ต้องการคำแนะนำได้เลย

What's included?

File Icon 1 file

Contents

วาดฝันฉันจึงเป็น.pdf
102 MB

illustshop | I DRAW THEREFORE I AM | courses,tutorial,design resource and stuffs

Illustshop เป็นแหล่งรวมความรู้สำหรับนักวาด มีคอร์ส tutorial และอื่นๆให้ศึกษามากมาย