5 ขั้นตอนสู่การเป็นนักวาด by sasi tanadeerojkul

5 ขั้นตอนสู่การเป็นนักวาด

5 ขั้นตอนสู่การเป็นนักวาด

Overview

บอก 5 ขั้นตอนง่ายๆในการเป็นนักวาด

What's included?

File Icon 1 file

Contents

5-step-guidebook-to-be-illustrator.pdf
1.39 MB

illustshop | I DRAW THEREFORE I AM | courses,tutorial,design resource and stuffs

Illustshop เป็นแหล่งรวมความรู้สำหรับนักวาด มีคอร์ส tutorial และอื่นๆให้ศึกษามากมาย